15.11.2012
באין האור
צפתי במאוזן
נחשפת
לאור ארעי
שאינו מתקבע


פגשתי אותך
כבפעם הראשונה
מנהיגה
ללא המילה
מנהיגה
לא מפרידה
אותך    מאותי
        מגוש
        מאדווה
        מאמא


כשהתאנכתי
לאורו של יום
הנייר נשרף
החותמות
איבדו צורתן
מלבד
שיירי האור
המשתנים בהתהוות
במילה הארעית7.11.2012 

  


אך הכל נמדד על פי צחצוח שיניים


הייתי מצחצחת         וסורקת פחדים
                     בנשימות קצובות

הייתי מצחצחת         שואפת
                     ולא נושפת

הייתי מצחצחת         ומבקשת
                     את הצחצוח הבא

הייתי מצחצחת         ומספרת לי סיפור
                     אודות צחצוח

הייתי מצחצחת         במברשת שיניים חשמלית
                     מכבדת סופו של יום ותחילתו