22.3.2016הבוקר לא התעוררנו מן האמת
השמיים נותרו קרובים לאדמה
נ  ח  נ  ו    ל  כ  ל    ע  ב  ר
מכל מקום
החיים צומחים בכל מקום
גם כך
( פ ש ו ט  ז ה  כ ב ר  ל א  י ה י ה )
( ב ש  ב י ל  ז ה  א נ ח נ ו  כ א ן )

- לישראל אלירז15.3.2016
ובסיבוב השלושים ושלוש
שולי המעגל נעלמים
שתי וערב
לנשום למען השלום13.3.2016
בודהא אוחז בשולי שמלת אהובתו
מפני הרוח הגדולה שעל ראש ההר
שלא תֹאבַד לו עם שאר הדברים
7.3.2016
מכמה מחלות נרפאתי טרם גילויין
בכמה מחלות חליתי עצם גילויין
אדווה נחה על האוקיינוס
הנה גל גדול
2.3.2016

אלוהים שמני בגוף
והשליכני מפניו
על פני האדמה

מידה מידה
קומה מזדקפת 
על קומה
נועלת נעליים לנעוץ בה

אצבע מורה
מציירת חיוך ומחייכת
אליו מציירת חיוך ומחייכת
אליו מציירת חיוך ומחייכת
אליו מציירת חיוך ומחייכת
1.3.2016

האזיני
וטוסי בקרבת השמש טרם שקיעתה
בטוחה בנתיבה בטרם עת
לא ממתינה לזריחתההביטי
הנה צובעת היא  בסגול קרוב
את ילדותך וילדותההאזיני
מיתרים מוחאים כפיים
כל אימת שהאוויר נושקהאזיני
אל נא תחזירי עודף מאהבה