25.12.2012אני חייבת להגיד

ההודעה חשובה

בעיקר בשל מילים ואנשים

עם גוף מלא

וסיומת ארוכה ואלגנטיתחייבת להגיד

ההודעה חשובה

לשם טובת הכלל, אלוהים ועובדי ציבור

בעיקר בשל מילים

עם גוף מלא

וסיומת אלגנטיתאני חייבת להגיד

לאלוהים ולשני

איך קראו לו?

בעיקר אמת

עם גוף

וסיומת

טובת הכלל נאמרת עם גיטרה אקוסטית