16.8.2015
את ספר ביכוריי "כל האמונות תפלות"
שראה אור לא מכבר בהוצאת פרדס
ובעריכת יקיר בן משה
ניתן להזמין בכתובת:
http://www.shirahoresh.com/Poetry-book

כמו כן ניתן למוצאו
בחנויות הספרים הגדולות והקטנות
באוגנדה תא וירושלים
בסיפריית האוזן השלשית
וב'מקום לאמנות' בקרית המלאכה