12.7.2014(שירה  AS IS)


כשהמונית חנתה

כשהאוטובוס טעה

קו 70

בשדרות ירושלים

השמש שקעה

והכובע נשאר

המדוזה הגיעה

מכיוון היבשה

צפון מזרח

בסוף החדשה כתבו

וזהו

וזה נגמראתה רואה אותי עכשיו

ככה

עם הפוני

פעם הייתי חרדהאחת אפס שש

דעתי נוחה

עלי ואני

זזה תחתיה

כרצוני

מארחת את העתיד

לבוא

לאהוב

להתרכז

לאהוב

וזה נגמר