10.2.2015(1)


הירח הוא דגל לבן
(2)


צל ענן 

דגל לבן

רוח                      
   
(3)


אדום בצבע

כחול

דגל לבן

(4)


דגל לבן נראה באור

(5)


דגל לבן

גפרור מדליק את 

השמש

(6)


פרושה על

סדין

דגל לבן

(7)


דגל לבן


ה נ נ י
(8)


סירה

מפרש סליחה

דגל לבן

(9)


שערי דואה ברוח

דגל לבן
(10)


מראה קמורה


דגל לבן הוא


דגל לבן