22.3.2016הבוקר לא התעוררנו מן האמת
השמיים נותרו קרובים לאדמה
נ  ח  נ  ו    ל  כ  ל    ע  ב  ר
מכל מקום
החיים צומחים בכל מקום
גם כך
( פ ש ו ט  ז ה  כ ב ר  ל א  י ה י ה )
( ב ש  ב י ל  ז ה  א נ ח נ ו  כ א ן )

- לישראל אלירזאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה